חלונות
הגדל

אביטל רוט , דבורה סיטראן, אולפנה נאות אברהם ערד

לחצו על התמונה על מנת לצפות בה בהגדלה

  הסבר התלמיד/ה לתמונה