אלקטרומגנטיות

מתוך הספר "לקט מבחני בגרות" בעריכת עדי רוזן.

הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

  פרק 1: חוק קולון והשדה החשמלי
  פרק 2: פוטנציאל חשמלי, קיבול וקבלים
  פרק 3: מעגלי זרם
  פרק 4: השדה המגנטי
  פרק 5: השראה אלקטרומגנטית

5 יח"ל-נושאים נוספים