מכניקה

מתוך הספר "לקט מבחני בגרות" בעריכת עדי רוזן.

הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

  פרק 1: קינמטיקה
  פרק 2: דינמיקה
  פרק 3: התנע ושימורו
  פרק 4: אנרגיה מכנית ושימורה
  פרק 5: מודל הגז האידיאלי
  פרק 6: תנועה הרמונית פשוטה
  פרק 7: גרביטציה

5 יח"ל-נושאים נוספים