מד-ידע למשימות "לקראת מבחן באלקטרוסטטיקה"

אם הגעת לדף זה סימן שמילאת לפחות את אחד מקבצי המשימות. כל הכבוד!

לפניך קבצים עם הצעת פתרון למשימות הפעילות "סיכום נוסחאות באלקטרוסטטיקה". בנוסף, קובץ "מד-ידע" להערכה עצמית של הפיתרון שלך.

  מד-ידע למשימה א': "מה הנוסחאות אומרות לי?"
  מד-ידע למשימה ב': "למה הנוסחאות משמשות?"
  מד-ידע למשימה ג': "מרוב נוסחאות לא רואים את היער"
  מד-ידע למשימה ד': "ממה כדאי לי להיזהר?" טעויות נפוצות של תלמידים