מהרהרים בפיזיקה

מהרהרים בפיזיקה

הפיזיקה היא אחת מאבני היסוד של כל ענפי המדע והטכנולוגיה ומכאן שהיא גם המפתח להבנת העולם בו אנו חיים. הביטו סביבכם, הפיזיקה נמצאת בכל מקום.
כאן המקום לשאול שאלות בכל נושא בפיזיקה שאינו חלק מתוכנית הלימודים ולא פחות מעניין: "האם גודלו של וקטור הוא סקלר?", "מה תפקיד הסוגריים המרובעות [ ] בכתיבת יחידות?"

שימו לב: כותרת ההודעה מוגבלת באורכה. על הכותרת להיות תמציתית וקצרה.

הנהלת הפורום שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעה שנכתבה בצורה שאינה הולמת או הודעה שעלולה לפגוע באוכלוסיית משתמשי האתר.

לפני השימוש בפורום אתם מתבקשים לקרוא את "כללי השימוש בפורום".
 
הוסף נושא חדש
היי ישראל * משה   | 10:59 22/12/2013
הי משה ישראל   | 23:33 22/12/2013
היי ישראל* משה   | 08:00 23/12/2013
"מערכת המנוחה של קרינת הרקע" לא נכנס בשלב זה לבעייתיות של ה-..... , וננסה להתמקד במשימה שלנו בשלב זה.
למרות זאת חשבתי להציג את דעתו של אינשטיין ואחרים הלקוחה מספרו עליו רשום שמו כאחד המחברים ונרשמו בו תודות למספר פרופסורים מתקופתו, שעברו על הטכסט ואישרו אותו, כמובן.

5. אין כל סיבה להעדיף מ. ק. אחת על פני חברתה. (עמוד 158)
6. בחירת מערכת קואורדינאטות מיוחדת, במקרה מיוחד, אינה אלא עניין של נוחיות בלבד. (עמוד 160)
8. שתי הרוחות המבהילות של זמן מוחלט ומערכת אינרטית, גזו ונעלמו. (עמוד 167)
10. ספרי פיזיקה מלאים נוסחאות מתמטיות מסובכות, ואולם המחשבה, הרעיונות ולא הנוסחה הם אבות כל תיאוריה פיזיקאלית. (עמוד 202)

עכשיו נתמקד במשימה אותה אנסה להגדיר .
חקירות המבוצעות בפיזיקה דומות במידה רבה לחקירות פשעים שמבצעת המשטרה.
בבתי סוהר מאכלסים גם חפים מפשע שהורשעו בעקבות הנחות יסוד שגויות, איסוף עדויות שמאשרות את ההנחות אלה, והתעלמות מעדויות אחרות, שיכולות לגרום לזיכויו של הנאשם, כלא רלוונטיות לחקירה.
ברגע שהמצב מתברר, ממנים צוות חקירה אחר, בלתי תלוי, שמשימתו לחקור מחדש.
על מנת שחקירה זו לא תחזור על שגיאות העבר, על הצוות להתחיל את כל הסיפור מבראשית.

מצב דומה, במקרה שלנו.
במסגרת חקירת ניסוי התאומים, משהו לא הסתדר לך. (גם לי) .
חכמי הפרדוקס מוכיחים את קיומו בתרחישים דומים התואמים כביול את הנחות היסוד, ונראה שמתעלמים לחלוטין מתרחיש שיתכן ויערער על הסיפור כולו.
על מנת שהחקירה לא תחזור על שגיאות העבר (אם הן קיימות בכלל), החלטנו להתחיל את הסיפור משלוש הנחות יסוד המקובלות (אלא אם משהו יערער על כך).

בהודעה אחרונה שלך, נראה לי שאישרת את התרחיש I, תרחיש II, ותרחיש III.
אך נדמה לי ששלחתי לך רק את השנים הראשונים.

בכל מקרה בשלב זה לא נסיק שום מסקנות שלא מבוססות על הנחות אלה.
אם נמצא שהכול מסתדר, נעבור הלאה, ואם נתקל בבעיה כלשהיא ננסה למצוא לה פתרון באמצעות ... .

קובץ מצורף
הי משה ישראל   | 10:06 23/12/2013
היי ישראל* משה   | 11:31 23/12/2013
הי משה ישראל   | 12:17 23/12/2013
היי ישראל משה   | 07:15 24/12/2013
היי ישראל* משה   | 07:25 24/12/2013
הי משה ישראל   | 08:14 24/12/2013
היי ישראל* משה   | 10:54 24/12/2013
הי משה ישראל   | 11:50 24/12/2013
היי ישראל* משה   | 14:55 24/12/2013
הי משה ישראל   | 20:40 24/12/2013
היי ישראל* משה   | 23:52 24/12/2013
הי משה ישראל   | 02:38 25/12/2013
היי ישראל* משה   | 14:56 25/12/2013
הי משה ישראל   | 19:08 25/12/2013
היי ישראל* משה   | 15:28 25/12/2013
החלק השני משה   | 15:31 25/12/2013
היי ישראל* משה   | 08:07 26/12/2013
לישראל* - החלק השני משה   | 08:15 26/12/2013
הי משה ישראל   | 09:36 26/12/2013
היי ישראל* משה   | 10:14 27/12/2013
הי משה ישראל   | 11:12 27/12/2013
היי ישראל* משה   | 08:32 28/12/2013
הי משה ישראל   | 11:21 28/12/2013
היי ישראל* משה   | 20:54 29/12/2013
הי משה ישראל   | 23:33 29/12/2013
היי ישראל* חוספת משה   | 22:09 29/12/2013
הי משה ישראל   | 10:19 30/12/2013
היי ישראל* משה   | 13:28 30/12/2013
היי ישראל* חוספת משה   | 15:29 30/12/2013
היי ישראל* ++ משה   | 07:20 31/12/2013
הי משה ישראל   | 22:18 31/12/2013
היי ישראל* משה   | 21:46 2/01/2014
הי משה ישראל   | 22:42 3/01/2014
היי ישראל* משה   | 10:43 4/01/2014
הי משה ישראל   | 11:39 4/01/2014
היי ישראל* משה   | 13:21 5/01/2014
הי משה ישראל   | 03:34 6/01/2014
היי ישראל* משה   | 16:40 6/01/2014
הי משה ישראל   | 07:22 7/01/2014
היי ישראל* משה   | 13:12 9/01/2014
הי משה ישראל   | 13:37 9/01/2014
היי ישראל* משה   | 06:40 10/01/2014
הי משה ישראל   | 12:28 10/01/2014
היי ישראל* משה   | 14:31 10/01/2014
היי ישראל* משה   | 01:06 12/01/2014
היי ישראל* מש   | 06:42 10/01/2014
הוסף נושא חדש