פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  >סעיף ג'  >סעיף ד' 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'    

 

סעיף ב'

          

סעיף ג'

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ו שאלה 2