פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה'  >סעיף ו'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

              

 

סעיף ב'

          

   

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

               

סעיף ד'

 

  

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ה'

 

סעיף ו'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ו שאלה 2