פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג' > סעיף ד'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

 

סעיף ב'

           

 

סעיף ג'

               

 

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ו שאלה 1