פיזיקה אור וגלים

המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע.

הספר עוסק בנושאים הבאים: אופטיקה גיאומטרית, המודל החלקיקי של האור והצורך בפיתוח מודל לאור, תכונותיהם של גלים והמודל הגלי של האור.

פרטים נוספים