מודלים של האור מניוטון ועד איינשטיין

רוזן עדי.

הספר מונה את העובדות הידועות לגבי האור, ובניית מודל לאור. הספר מציג את המודלים לאור שהוצעו לאורך ההיסטוריה של הפיזיקה: המודל החלקיקי, מודל הגלים המכניים, מודל הגלים האלקטרומגנטיים והמודל הדואלי של האור.

  השלמה לפרק י"א לרמת בגרות