קרינה וחומר, מבוא לפיזיקה מודרנית

יגאל גלילי ודני עובדיה

הספר מכיל 5 פרקים: המודל הדואלי של האור, מבנה האטום, דואליות החומר, הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים, חלקיקי יסוד.

דוגמאות לתרגילים פתורים מתוך ספר זה ניתן למצוא באתר של דני עובדיה.