יצירת כא"מ מושרה ע"י מגנט מוט מסתובב

למעבר לאנימציה לחצו כאן

האנימציה מציגה יצירת כא"מ מושרה בסילונית כתוצאה מסיבוב של מגנט מוט בקרבתו.  הכא"מ המושרה מופיע על צג של אוסצילוסקופ וירטואלי. ניתן לשנות את מהירות הסיבוב של המגנט תוך גרירת הסמן "Vitesse de rotation".

למעבר לאנימציה לחצו כאן או על התמונה.

מתוך: Académie de DIJON