תנועה הרמונית פשוטה

למעבר לאנימציה לחצו כאן

ניתן לנתח תנועה הרמונית פשוטה באמצעות תנועה מעגלית בה גודל המהירות קבוע. באנימציה ניתן לראות הקבלה בין תנועת ההיטל האופקי של התנועה המעגלית ובין תנועה הרמונית אופקית, והקבלה בין תנועת ההיטל האנכי של התנועה המעגלית ובין תנועה הרמונית אנכית.

למעבר לאנימציה לחצו כאן או על התמונה

מתוך: University of South Dakota