חשמל ומגנטיות

אשל יורם.

ספר עוסק בתחום החשמל והמגנטיות וכולל את הנושאים: מבנה החומר, הכח החשמלי, השדה החשמלי, אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ופוטנציאל חשמלי, זרם, מתח והתנגדות, הספק חשמלי, מעגלי זרם ישר, מכשירי מדידה, קיבול, מעגלים משולבים של קבלים ונגדים, שדה מגנטי, הכח על מטען חשמלי בשדה מגנטי, כא"מ מושרה, מתח וזרם חילופין.