פיסיקה תיכונית, חשמל ומגנטיות

פרופ' פרנסיס ו' סירס, פרופ' מרק ו'  זימנסקי, פרופ' היו ד' יאנג.

הספר מציג את העקרונות הפיזיקאליים המאופיינים בתופעות חשמליות ומגנטיות וכולל את הנושאים: חוק קולון, השדה החשמלי, פוטנציאל חשמלי, קיבול ודיאלקטרנים, זרם, תנגדות וכח אלקטרומוטורי, מעגלי זרם ישר, השדה המגנטי וכוחות מגנטיים, מקורות של שדה מגנטי, השראה אלקטרומגנטית, השראות, זרמי חילופים, גלים אלקטרומגנטיים.