חשמל ומגנטיות (החדש)

ד"ר זינגר דוד.

בספר 11 פרקים: הכח החשמלי, השדה החשמלי, פוטנציאל ומתח חשמלי, קיבול וקבלים, הזרם החשמלי, מעגלים החשמליים השדה המגנטי, השדה המגנטי של זרם חשמלי, השראה אלקטרומגנטית, השראה עצמית, זרם חילופין (לפרקי בחירה). בספר כ-300 שאלות ובעיות.

בתחתית עמוד זה מצורפים תיקונים למהדורה הראשונה של הספר (פברואר 2005).

ד"ר דוד זינגר יקבל בתודה הערות ותיקונים נוספים - הכתובת למשלוח ההודעות:  david.zinger@gmail.com.

לספר נלווים*:

1. ספר ובו הפיתרונות המלאים של כל השאלות שבספר הלימוד.

 

2. ."פיסי-קל-לי" ספר המלמד אסטרטגיות של פתרון בעיות, ובו עשרות שאלות נוספות עם פתרונות מלאים.                  

*יש לרכוש את כל אחד מהספרים בנפרד.