פרקי חשמל ומגנטיות ב'

המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע.

חלק זה עוסק בתופעות מגנטיות: הכח המגנטי והשדה המגנטי, יצירת שדות מגנטיים על ידי זרמים חשמליים, השראה אלקטרומגנטית, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטיים.

פרטים נוספים