פרקי חשמל ומגנטיות א'

המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע.

חלק זה עוסק בתופעות חשמליות: מטענים חשמליים, גופים טעונים והכוחות בניהם, השדה החשמלי (האלקטרוסטטי), פוטנציאל והפרשי פוטנציאל בשדה אלקטרוסטטי, קיבול חשמלי, הזרם החשמלי, מעגלי זרם ישר.

פרטים נוספים