מודל רתרפורד

מאת: שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

דף עבודה בשלושה חלקים:

חלק I: ממודל תומפסון למודל רתרפורד

חלק II: ההסבר של רתרפורד לתוצאות הניסוי

חלק III: מודל רתרפורד- המודל הפלנטרי לאטום

 

  דף עבודה בשלושה חלקים