תכונות בסיסיות של פולסים חד-ממדיים

ניתוח סרטון וידאו. מתוך הספר "מודלים של האור-פעילויות" מאת עדי רוזן.

צפיה בפולסים חד-ממדיים והכרת תכונותיהם הבסיסיות: סוג התנועה של הפולס, החזרה מ"קצה קשור" ומ"קצה חופשי", מעבר פולס מתווך אחד למשנהו ועיקרון הסופרפוזיציה.

 

  קובץ הפעילות - תכונות בסיסיות של פולסים חד-ממדיים