התנגשות דיסקיות - ניתוח סרטון וידאו

מתוך הספר: "מכניקה ניוטונית פעילויות" מאת עדי רוזן

בחינת ההתאמה בין תרחיש מן המציאות לבין חוק שימור התנע בהתנגשות דו מימדית.

 

  קובץ הפעילות - התנגשות דיסקיות