נפילת שני גופים הקשורים זה לזה באמצעות קפיץ

שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

האדם שבתמונה מחזיק בידו משקולת אליה קשורה בקפיץ משקולת שניה. לשתי המשקולות אותה מסה.

ברגע מסוים עוזב האדם את המשקולת העליונה. שבריר שניה לאחר שעזב את המשקולת.
1.      מה תאוצת המשקולת התחתונה? נמק!
2.      מה תאוצת המשקולת העליונה? נמק!

העזר בתוכנת Videoexp לניתוח הסרטון על מנת להגיע לתשובות. לשם כך שמור את הסרטון במחשב שלך, פתח את הסרטון בעזרת תוכנת ה- Videoexp.

  הסרטון