תנועת כיסא שנהדף על רצפה

מתוך הספר: "מכניקה ניוטונית פעילויות" מאת עדי רוזן

יישום חוקי המכניקה הניוטונית בתרחיש מן המציאות.

 

  קובץ הפעילות - תנועת כיסא שנהדף על רצפה