דפי עבודה לסירטוני וידאו

דפי עבודה לקיטעי וידאו

מאת שלמה רוזנפלד, מכון ויצמן למדע

תנועת כיסא שנהדף על רצפה

מתוך הספר: "מכניקה ניוטונית פעילויות" מאת עדי רוזן

נפילת שני גופים הקשורים זה לזה באמצעות קפיץ

שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.