חיבור וקטורים

 

 

מטרת הפעילות:
הבנת מושגים הקשורים במושג וקטור, חיבור וקטורים, רכיבים של וקטורים במערכת צירים ישרת זווית ופירוק וקטור לרכיביו.

הסבר על אופן הפעלת ההדמייה ניתן למצוא בדף העבודה.

 

  דף עבודה: חיבור וקטורים