מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה

אשל יורם.

המכניקה הוא הבסיס שבלימודי הפיזיקה. ספר זה נועד לתת תשובה לצורך המשלב את התאוריה עם תרגול רב. הנושאים המופיעים בספר: מבוא לפיזיקה, ווקטורים, תנועה בקו ישר, נפילה חופשית וזריקה אנכית, תנועה במישור, כוחות וחוקי תנועה, מערכות ייחוס וכוחות מדומים, החיכוך, המישור המשופע, בעיות רב גופיות בחוקי ניוטון, הכח האלסטי-הקפיץ, עבודה ואנרגיה, תנועה מעגלית, התנע הקווי, מודל הגז האידיאלי, תנועה הרמונית פשוטה, כבידה, מכניקה של גוף צפיד- תנועה עם ציר סיבוב קבוע ולא קבוע.