פיסיקה תיכונית, מכניקה

פרופ' פרנסיס ו' סירס, פרופ' מרק ו'  זימנסקי, פרופ' היו ד' יאנג.

הספר מציג את עקרונותיה של המכניקה וכולל את הנושאים הבאים: מודלים, מדידות ווקטורים, תנועה לאורך קו ישר, תנועה במישור, חוקי התנועה של ניוטון, יישום חוקי ניוטון, תנועה מעגלית, עבודה ואנרגיה, מתקף ותנע, תנועה סיבובית, שיווי משקל של גוף קשיח, תנועה מחזורית, כבידה, אלסטיות, מכניקת הזורמים.