מכניקה (חדש)

ד"ר זינגר דוד.

בספר 11 פרקים: תנועה בקו ישר, תנועה במישור, החוק הראשון והחוק השלישי של ניוטון, החוק השני של ניוטון, תנועת קליעים, תנועה מעגלית, תנועה הרמונית, עבודה ואנרגיה, תנע ושימורו, כבידה (גרביטציה), המודל של גז אידיאלי. בספר כ-420 שאלות ובעיות.
בתחתית עמוד זה מצורפים תיקונים למהדורה הראשונה של הספר (פברואר 2004).

ד"ר דוד זינגר יקבל בתודה הערות ותיקונים נוספים - הכתובת למשלוח ההודעות:  david.zinger@gmail.com.

לספר נלווים*:

1. ספר פתרונות מלאים של כל השאלות שבספר הלימוד.

2."פיסי-קל-לי" ספר המלמד אסטרטגיות של פתרון בעיות, ובו עשרות שאלות נוספות עם פתרונות מלאים.              

*יש לרכוש את כל אחד מהספרים בנפרד.