מכניקה ניוטונית– תרגילי חזרה

רוזן עדי

חוברת חדשה עם תרגילי חזרה במכניקה הכוללת שאלות, תרגילים ובעיות  במכניקה, אשר ממוינים לארבע קבוצות:
א. שאלות ידע
ב. תרגילי חישוב
ג. שאלות איכותיות (שאלות הבנה)
ד. בעיות אתגר

  מיקוד השאלות לבגרות 2011 - נערך ע"י מחבר הספר