מבוא לפיזיקה אקדמית

ספר תירגול המכיל 183 בעיות נבחרות במכניקה המוגשות באופן מדורג ושיטתי.
הספר מיועד לאוניברסיטאות, למכללות להנדסה ולמדעים וללימודי פיזיקה ברמת 5 יח"ל בתיכון.

נושאי הבעיות:
ווקטורים - חיבור וחיסור
קינמטיקה - תנועה בקו ישר
זריקות אנכיות ונפילה חופשית
זריקות במישור
חוקי ניוטון
עבודה ואנרגיה
תנועה מעגלית
מתקף ותנע
תנועה הרמונית פשוטה
כבידה
גוף קשיח
מודל הגז האידיאלי