פעילויות סיכום לאירגון הידע

חקירת ניסוי האפקט הפוטואלקטרי

מאת: אירינה וייסמן, המרכז הארצי למורי הפיזיקה

אפקט קומפטון

מצגת מאת פרופ' א. פרוכטמן ודף עבודה מלווה למצגת

קרינת X

מצגת ודף עבודה המלווה למצגת. מאת: שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.

דואליות האור

מצגת ודף עבודה המלווה למצגת. מאת: שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.