דואליות האור

מאת: שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.

 

 האור כ"גלקיק": גל + חלקיק.

  מצגת: דואליות האור
  דף עבודה מלווה למצגת

פעילויות נוספות