קרינת X

מאת: שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.

מהי קרינת X ועל מערכת ניסוי המהווה מקור לקרינת X (שפוםרת רנטגן).

  מצגת קרינת X
  דף עבודה מלווה למצגת

פעילויות נוספות