חקירת ניסוי האפקט הפוטואלקטרי

מאת: אירינה וייסמן, המרכז הארצי למורי הפיזיקה

לפניכם פעילות שמטרתה לחקור גרף תוצאות ניסוי בנושא "האפקט הפוטואלקטרי". אנחנו מזמינים אתכם לבצע פעילות זו ולשתף אותנו בתשובותיכם, בהתלבטויותכם ובכלל ביחסכם לפעילות בקבוצת הדיון "מתלבטים: קרינה וחומר".

נתון הגרף הבא שבו מוצגות תוצאות המדידות שערך מיליקן כאשר חקר את האפקט הפוטואלקטרי. מיליקן מדד את מתח העצירה הדרוש לאיפוס הזרם, כאשר הקרין על תא פוטואלקטרי אור בתדירויות שונות.


1. מה מייצג הציר האופקי של הגרף? נמק.

2. מהן היחידות המתאימות ביותר לציר האופקי של הגרף?

3. מה מייצג הציר האנכי של הגרף? נמק.

4. מהן היחידות המתאימות ביותר לציר האנכי של הגרף?

5. מדוע, לדעתך, לא נמצאות כל התוצאות על הגרף?

6. על פי הגרף, מהו הקשר בין הפרמטרים הנמדדים?

7. האם תשובתך לשאלה הקודמת מתיישבת עם הנוסחה של האפקט הפוטואלקטרי? נמק.

8. סמן על הגרף שתי נקודות שבעזרתן ניתן יהיה לחשב בצורה מדויקת את שיפועו. הסבר בחירתך.

9. מהי משמעות השיפוע ומה יחידותיו?

10. בטבלה הבאה ציין "נקודות מיוחדות" בגרף וכתוב מהי המשמעות של כל נקודה (נקודה מיוחדת יכולה להיות למשל, נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה Y).

נקודה "מיוחדת"

המשמעות של הנקודה

 

 

 

 

 

 


11. חבר שאלה מספרית שאותה ניתן לפתור בעזרת הגרף הנתון.
 

משוב אישי

א. האם נראה לך שהפעילות תסייע לך להבין טוב יותר גרפים? אם כן – נסה להסביר כיצד.

ב. האם נראה לך שבעתיד לכשתנתח גרף תיעזר בהנחיות שניתנו בפעילות זו? הסבר.

ג. באיזה חלק מן הפעילות היו לך קשיים? האם אתה יכול להסביר את מקור הקשיים? האם התגברת עליהם?

לנוחותכם גם כקובץ word:

  קובץ הפעילות
  פיתרון

פעילויות נוספות