רדיואקטיביות


מה בין שאלת בגרות מסורתית ובין שאלת-אוריינות?

לפניכם שתי דוגמאות להסבת שאלה מבגרות לשאלת-אוריינות. המקור הוא השאלה הרביעית מבחינת הבגרות 2001, העוסקת בנושא רדיואקטיביות.

 

  הסבת בגרות 2001, רדיואקטיביות, גרסה 1
  הסבת בגרות 2001, רדיואקטיביות, גרסה 2