הקשת

התמונה צולמה ע"י שגיא קרמן, תיכון כצנלסון, כפר סבא, במסגרת תחרות הצילום תשס"ה

  הקשת- המשימה