ראי על הירח

מתוך: אסטרופדיה- הירח

קרן לייזר רבת עוצמה שנשלחת לעבר הירח ממתקן מיוחד במצפה הכוכבים מקדונלד
(McDonald Observatory) - צילום NASA ומצפה מקדונלד).

 

  ראי על הירח- המשימה