אוריינות מדעית

 

"אוריינות" היא המקבילה העברית למונח Literacy, שהוטבעה בשפתנו ע"י זאב סמילנסקי. המילה אוריינות נגזרה מהמילה הארמית "אורייתא" שמשמעה תורה וחכמה ומהמונח העברי "בר-אוריין" שמשמעו ידען ובקיא בתורה.

אוריינות מדעית היא היכולת להשתמש בידע ובמושגים מדעיים על מנת להבין ולקבל החלטות הנוגעות לעולם הטבע, לזהות שאלות מדעיות, להשתמש בראיות, להסיק מסקנות ולהשתמש בהן לצרכי תיקשורת.

בבחינת הבגרות תשס"ו הופיעה שאלה העוסקת באוריינות מדעית בנושא "קרינה וחומר" בשאלוני 5 יח"ל, 3 יח"ל ו-1יח"ל. במדור זה תוכלו למצוא דוגמאות לשאלות מסוג זה.

5 יחידות לימוד

3 יחידות לימוד

1 יחידת לימוד