פוטנציאל, קיבול וקבלים

אתם מוזמנים לפתור שאלות שניתנו בבחינות הבגרות בפיזיקה. כאן תמצאו שאלות נבחרות הכוללות פיתרון מלא.

שאלוני בגרויות ניתן למצוא גם באתר משרד החינוך (בשם המקצוע יש להקיש "פיסיקה" ולא "פיזיקה").

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

 

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות


תשע"ה (2015) שאלה 1

השאלה משלבת השדה האלקטרוסטטי.

תשע"ג (2013) שאלה 1

תשע"ב (2012) - שאלה 1

תשע"א (2011) - שאלה 1

תש"ע (2010) שאלה 2

תשס"ח (2008) שאלה 3

תשס"ז (2007) שאלה 1

תשס"ז (2007) שאלה 3

תשס"ה (2005) שאלה 1

תשס"ה (2005) שאלה 2

תשס"ה (2005) שאלה 3

תשס"ב (2002) שאלה 3

תשס"א (2001) שאלה 1

תש"ס (2000) שאלה 1

השאלה משלבת את הנושא "פוטנציאל, קיבול וקבלים" והנושא "השדה המגנטי".

תשנ"ט (1999) שאלה 2

תשנ"ח (1998) שאלה 2