חוק קולון והשדה החשמלי

אתם מוזמנים לפתור שאלות שניתנו בבחינות הבגרות בפיזיקה. כאן תמצאו שאלות נבחרות הכוללות פיתרון מלא.

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

 

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות


תשע"ה (2015) שאלה 1

השאלה משלבת פוטנציאל קיבול וקבלים.

תשע"ד (2014) שאלה 1

תש"ע (2010) שאלה 1

תשס"ט (2009) שאלה 1

תשס"ו (2006) שאלה 1

תשס"ג (2003) שאלה 1

תשס"ב (2002) שאלה 4