אנימציות

 


האנימציות יכולות להמחיש תופעה פיזיקלית באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. הכנסו וצפו.

אלקטרוסטטיקה

אלקטרוסקופ

טעינה ע"י השראה

חוק קולון

שדה חשמלי