תנועת טיל - זריקה אנכית

למעבר לאנימציה לחצו על כאן

האנימציה מציגה תנועה של טיל המשוגר אנכית מעלה ומוצג כנקודה הנעה בצידו השמאלי של חלון האנימציה. לתנועת הטיל שלושה חלקים. בשני החלקים הראשונים הוא נע בהשפעת מנועיו. בתום החלק השני של התנועה הפסיקו המנועים לפעול והוא ממשיך את תנועתו בנפילה חופשית וחוזר חזרה אל הקרקע. במהלך תנועת הטיל מוצג גרף המתאר את מהירות הטיל כתלות בזמן, ומתחת לגרף מופיעים הערכים הרגעיים של המהירות, המקום והתאוצה של הטיל.

מהו ההבדל בין החלק הראשון והחלק השני של תנועת הטיל?
מתי הפסיקו מנועי הטיל לפעול?
מתי הגיע הטיל לגובה המקסימאלי של תנועתו?
האם הטיל שוגר על פני כדור הארץ?

למעבר לאנימציה לחצו כאן או על התמונה.

מתוך: Glenbrook South High School