אנימציות

 


האנימציות יכולות להמחיש תופעה פיזיקלית באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. הכנסו וצפו.

החוק הראשון של ניוטון

תנועה על מישור משופע

זריקה אופקית

זריקה בזווית

שיגור טיל - זריקה בזווית

מערכת יחוס

קרוסלה - תנועה מעגלית קצובה

תנועה במעגל זקוף

מטוטלת פשוטה