גיאורג סימון אוהם

מתוך: The University of St Andrews 

6.7.1854 - 16.3.1789

גיאורג סימון אוהם (Georg Simon Ohm) פיזיקאי ומתמטיקאי גרמני.

אוהם קבע את החוקיות לפיה היחס בין המתח בין קצותיו של מוליך ובין הזרם דרכו הוא קבוע ותלוי במוליך: R=V/I, לאחר חקירה מתמטית בנושא החשמל. בכך פרץ את הדרך לניסוחים מתמטיים בחקר החשמל.

על שמו קרויה יחידת האוהם, למדידת התנגדות של מוליך, שסימונה: . 1 אוהם היא ההתנגדות של מוליך שכאשר זורם דרכו זרם של 1 אמפר המתח בין קצותיו הוא 1 וולט.