מייקל פראדיי

מתוך: Universität Frankfurt Am Main 

25.8.1867 - 22.9.1791

מייקל פראדיי (Michael Faraday) פיזיקאי וכימאי אנגלי, אהב מאוד לבצע ניסויים בין היתר בתחום החשמל ובתחום המגנטיות.
את המנוע החשמלי הראשון בנה פראדיי ב-1821 בעיקבות הגילוי של ארסטד לפיו זרם יוצר שדה מגנטי.
בשנת 1831, בעיקבות סידרת ניסויים שביצע, גילה פראדיי את ההשראה האלקטרומגנטית ובנה את הגנרטור הראשון. באותה תקופה בנה את "כלוב פראדיי" ותרם בכך ליצירת הקשר בין חשמל מגנטיות, אור וגלים.