מתלמיד אל תלמיד

 

במדור זה נפרסם חומרים שנערכו ונשלחו אלינו ע"י תלמידי פיזיקה.

החומרים מתפרסמים כאן כלשונם, ללא עריכה.

כיוון הכח המגנטי הפועל על חלקיק טעון נע

מאת: לירז צרפתי, תלמיד י"ב בתיכון מקיף ד'-ראשל"צ.
6/06/2006

כיוון השדה המגנטי הנוצר ע"י תיל נושא זרם

מאת: לירז צרפתי, תלמיד י"ב בתיכון מקיף ד'-ראשל"צ.