עבודת גמר

עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד – כאחת ממשימות הסיום  הנכללות בתעודת הבגרות – לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה  ועניין אישיים.

התלמיד יכול לבחור אחד משני מסלולים לכתיבת עבודת הגמר:

  • "בחירה"- במסלול זה התלמיד מגיש עבודת חקר כמטלה נוספת. מסלול זה מזכה ב-4 יח"ל.
  • "צמודה"- במסלול זה התלמיד מגיש עבודת חקר המחליפה את חובת ההבחנות במקצוע הנלמד בהיקף של 5 יחידות-לימוד. מסלול זה מזכה ב-5 יח"ל.

לעבודת גמר בפיזיקה אופי מחקרי. לכן, עליה לכלול מרכיב מחקרי-ניסויי. גם במקרים יוצאי דופן בהם ביצוע ניסויים אינו מתאפשר, על העבודה לכלול מרכיב מחקרי.

לפרטים נוספים באתר משרד החינוך