5 יחידות: קרינה וחומר

 

אנחנו עושים היום שימושים רבים ב"אור": בבית, ברפואה, בתעשייה ועוד. השימוש הבסיסי לאור הוא כדי לראות, אך כיום אנו יכולים לפגוש שימוש באור גם להורדת שיער לצמיתות, לביצוע ניתוחים ללא צורך בחיתוך העור,  או לביצוע קידוחים עדינים.
הפיתוח הטכנולוגי מאז השימוש באור הטבעי הנפלט מהשמש ועד לביצוע שידורים או ניווט בעזרת האור ומכשיר ה-GPS התאפשר הודות לחקר האור.
בנושא לימוד זה אנו מתחקים אחר המודלים שהוצעו לאור, הכרת האור על כל סוגיו: הנראה והבלתי נראה, והטכנולוגיות ותופעות הטבע הניתנות להסבר על בסיס תיאוריות אלה. גם בנושא זה נשתמש במושגים שנחשפנו אליהם בלימוד הפרק "מכניקה ניוטונית".
מאחר וחקר האור נמשך עד ימינו אנו, נושא זה מהווה מבוא להיכרות עם חלק מהרעיונות הפיזיקאליים שנחקרו במהלך המאה העשרים. מפתיע לגלות שיש קשר בין תכונות האור והמבנה האלמנטרי של החומר, המהווה בסיס לפיזיקה הקוונטית, ולבנייתם של כורים אטומיים למטרות שלום ולצערנו גם למטרות מלחמה.