הפיתרון

 

את השאלה ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

התשובות מפורסמות כאן ע"י צוות האתר ואינן מהוות פירסום רישמי מטעם משרד החינוך או כל גורם אחר.
תודה רבה לכל האנשים שהתנדבו לעזור בפתרון הבחינה.

א. 8857 אנגסטרם
ב ו-ג. 8857 אנגסטרם, 13,778 אנגסטרם, 5391 אנגסטרם
ד. מס' הפרוטונים 55, מס' הניוטרונים 77
ה. כדי שיהיה יציב (הכח הגרעיני החזק)