הפיתרון

 

את השאלה ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

התשובות מפורסמות כאן ע"י צוות האתר ואינן מהוות פירסום רישמי מטעם משרד החינוך או כל גורם אחר.
תודה רבה לכל האנשים שהתנדבו לעזור בפתרון הבחינה.

א.  ג'אול, או 3.75 א"ו
ב. , או 0.75 א"ו
ג.  מטר לשניה
ד. 0.75 וולט